Termeni si conditii

Termeni și Condiții

Website-ul www.eurotrading.ro este administrat de societatea EUROTRADING GENERAL SRL, cu sediul în Oradea, str. Grigore Moisil, nr. 8, Oradea, județul Bihor, Romania, înregistrată la  Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/893/2018, având codul de înregistrare fiscală CIF RO39202790.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza website-ul  www.eurotrading.ro.

Acest site este adresat utilizatorilor cu varsta peste 18 ani. Așadar, dacă nu aveți vârsta de 18 ani împlinită, nu vă este permisă înscrierea datelor personale pe site.

Drepturile consumatorilor sunt prevăzute în Legea nr. 449/2003 din 12.11.2003, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 18.11.2003, în special în art. 9-14 și nu sunt afectate prin acești Termeni și Condiții. Raporturile comerciale dintre client si Eurotrading sunt reglementate oficial de Ordonanta Guvernului 130/2000, privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

 1. Accesul și utilizarea website-ului sunt supuse următoarelor reguli, în termenii și condițiile de mai jos:
 • Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile online oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
 • Întreg conţinutul acestui site poate fi modificat şi vă este oferit “ca atare”, fără a se oferi nicio garanţie de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită
 • La accesarea site-ului va rugam să parcurgeți Politica de confidențialitate (hyperlink)
 • Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza utilizatorilor servicii mai bune de navigare si adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. Cookie-urile nu identifică personal utilizatori de internet și acestea pot fi dezactivate, pentru mai multe detalii, accesați Politica de Cookies (hyperlink).

2. Limitarea răspunderii

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de Eurotrading, de către terți sau utilizatori, violeaza drepturile de autor sau orice alte legi în vigoare, este necesară semnalarea acestei situații la adresa office@eurotrading.ro.

Sunteți rugat să revedeți în mod regulat această secțiune pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse de către Eurotrading.

 1. Drepturi de autor și proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului conţinut al site-ului, incluzând fără limitare toate textele, imaginile, elementele grafice, animaţiile, elementele video, sunet etc., formulare ataşate şi alte elemente similare (Conţinutul), aparţin în exclusivitate Eurotrading.

 1. Confidențialitate

Eurotrading nu va colecta automat nicio informaţie sau date care permit identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresă, număr de telefon sau adresă de poştă electronică – „Date Personale”) prin intermediul site-ului, în afara cazului în care aceste informaţii ne sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Această furnizare voluntară de informaţii va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Eurotrading în conformitate cu termenii Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și potrivit Politicii de Confidențialitate (hyperlink).

În legătură cu datele dumneavoastră, aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificarea sau ştergerea acestora, dreptul la restricţionarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. Portabilitatea datelor presupune posibilitatea dumneavoastră de a ne solicita să transferăm toate datele pe care le deținem unei alte persoane indicate expres de către dumneavoastră.

Pentru a trimite o solicitare privind datele dvs. personale prin e-mail, poștă sau telefon, utilizați informațiile de contact furnizate. Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră în maxim 30 de zile de la data solicitării.

 1. Procesul de vânzare pe site-ul www.eurotrading.ro

Următorii termeni vor avea sensurile menţionate mai jos, se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către societatea comercială EUROTRADING GENERAL S.R.L. prin intermediul magazinului virtual eutrading.ro către cumpărători şi pot fi modificaţi numai cu acordul scris al ambelor părţi, astfel vor însemna:

 1. a) Vânzător – societatea comercială EUROTRADING GENERAL S.R.L. având sediul social în Romania, județul Bihor, Oradea, str. Grigore Moisil, nr. 8, Scara B, Etaj 2, Ap. 19, cod postal 410602, J05/893/2018, CIF: 39202790
 2. b) Cumpărător – persoană fizică, firmă sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
 3. c) Comandă – un document în formă electronică sau scrisă ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile comandate (in limita stocului disponibil) şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.

 

 1. d) Contract – Comanda confirmată de către Vânză
 2. e) Bunuri şi Servicii – Un produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului dupa confirmarea Comenzii.
 3. f) Drepturi de proprietate Intelectuală – Drepturi de autor, drepturi de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus, toate drepturile imateriale.
 4. g) Utilizator – persoana care vizitează magazinul virtual eurotrading.ro
 5. h) Site /Domeniu – toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric.
 6. i) Conţinut – conţinutul site-ului, precum şi al oricărui buletin informativ sau e-mail trimis Utilizatorilor săi de către EUROTRADING GENERAL S.R.L. prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta, informaţii legate de produsele, serviciile şi/sau tarifele practicate de EUROTRADING GENERAL S.R.L. într-un anumit interval de timp.
 7. j) Cont – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur Utilizator accesul la zone restricţionate ale Site-ului prin care se face accesul la Serviciu.
 8. k) Tranzacţie – încasarea sau rambursarea a unei sume rezultata din vânzarea unui produs / serviciu de către EUROTRADING GENERAL S.R.L. către Cumpărător indiferent de modalitatea de livrare.
 9. l) Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt mentionate în Comandă.

5.1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

 1. a) Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a eurotrading.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
 2. b) Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de eurotrading.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al EUROTRADING GENERAL S.R.L. asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al eutrading.ro.
 3. c) Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între eurotrading.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea eurotrading.ro cu referire la acel Conț
 4. d) Clientul/Cumpărătorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut în scopuri personale sau non-comerciale.
 5. e) În cazul în care eurotrading.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma unui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea eurotrading.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
 6. f) Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea eurotrading.ro și/sau al angajatului/prepusului eurotrading.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conț
 7. g) Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

5.2. COMANDA

 1. a) Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.
 2. b) Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
 3. c) Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpără
 4. d) Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
 • neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de eurotrading.ro, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
 • Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.
 • În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.
 • În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
 1. d) Termenii şi condiţiile comenzii

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail), dar nu cea generată automat de către sistem, din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea electronică automată emisă de către Vânzător are doar rolul de informa clientul fără a avea rolul unui contract între client și furnizor, implicit furnizorul neavând nici o obligație.

Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau furnizorul acestuia.

Programul de preluare directă a comenzilor este de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00, livrarea urmând a se efectua de luni pâna vineri între orele 09.00 – 17:00.

În cazul în care aveţi o problemă cu o comandă şi doriţi mai multe amănunte, vă rugăm să trimiteţi mail la office@eurotrading.ro, folosiți formularul de CONTACT sau sunaţi-ne +40 723 228 341.

5.3. DISPONIBILITATEA PRODUSULUI

În absenţa unui produs acoperit cu o comandă, clientul va fi imediat informat, iar stocul va fi completat din depozitul producătorului, termenul de livrare fiind de 5 la 30 zile lucrătoare.

5.4. PREŢUL PRODUSELOR, CONDIŢII DE CUMPĂRARE ŞI LIVRARE

 1. Preţurile prezentate pe site sunt preţuri informative și includ TVA, conform legislației în vigoare.
 2. Preţul produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia, dacă se constată o eroare în afișarea prețului sau informațiilor despre produs.
 3. EUROTRADING GENERAL S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile practicate pentru produsele şi/sau serviciile disponibile pe site, fără notificarea în prealabil a Utilizatorului sau Cumpără
 4. Cheltuielile de livrare şi transport a produselor comandate vor fi suportate de cumpărător şi vor fi incluse în factură ca poziţie separată.
 5. Transportul şi livrarea se face prin Firma de Curierat în intervalul orar 9-17 numai pe teritoriul României, la adresa specificată în formularul de comandă.
 6. În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menţionată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul va reveni încă o dată să contacteze clientul. În cazul în care nici la cea de-a doua încercare de livrare clientul nu este găsit la adresa de livrare, comanda va ramâne în depozitul Curierului timp de 15 zile în vederea ridicării, la expirarea termenului comanda va fi anulată şi produsul returnat la sediul EUROTRADING GENERAL S.R.L., clientul urmând să suporte costurile unei noi livrări, indiferent de valoarea produselor comandate.
 7. Recepţia produselor reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună şi o reprezintă semnătura pe documentele de transport şi fiscale legale, care constituie dovada încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform legislaţiei româneşti în vigoare.

5.5. PLATA PRODUSELOR

 1. Confirmarea unei comenzi de EUROTRADING GENERAL S.R.L. este considerată ca fiind acordul Cumpărătorului cu emiterea unei facturi cu TVA. Factura va fi livrată odată cu produsele comandate, sau trimisă la cerere prin e-mail. Produsele comandate rămân proprietatea EUROTRADING GENERAL S.R.L. până la încasarea integrală a facturii/comenzii.
 2. Plata produselor comandate de pe site-ul eurotrading.ro conform acestor „Termeni şi Condiţii” se poate efectua în avans, prin ordin de plată în baza unei facturi proforme sau la livrarea produselor ca ramburs, modalitatea aleasă de cumpărător fiind specificată în formularul de comandă.
 3. Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea.
 4. La plata în avans cu ordin de plată, dovada plaţii trebuie trimisă către EUROTRADING GENERAL S.R.L. la adresa de e-mail office@eurotrading.ro sau prin tel. la nr. +40 723 228 341
 5. Livrarea va fi efectuată numai după confirmarea plăţii în contul EUROTRADING GENERAL S.R.L., respectiv: Societatea comercială EUROTRADING GENERAL S.R.L., CIF: 39202790, J05/893/2018

5.6. GARANŢIA PRODUSELOR. RECLAMAŢII

 1. EUROTRADING GENERAL S.R.L. răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea produselor vâ Condiţiile de garanţie acordate consumatorilor sunt în conformitate cu Legea 449/2003 si O.G. 21/1992.
 2. La solicitarea garanţiei este necesară prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscală şi chitanţei de la curier. În cazul în care produsele sunt returnate către EUROTRADING GENERAL S.R.L. neînsoţite de aceste documente, produsele pot fi restituite solicitantului/expeditorului fără ca EUROTRADING GENERAL S.R.L. să soluţioneze cererea de acordare a garanţ
 3. Cumpărătorul are obligaţia să manipuleze, să transporte, să dezambaleze, să depoziteze, să conserve şi să utilizeze produsele în conformitate cu instrucţiunile date de EUROTRADING GENERAL S.R.L., care nu răspunde pentru defecţiunile apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripţii de către client.
 4. Toate reclamaţiile se vot transmite în scris, prin completarea unui Formular de reclamaţie, în maxim 48 ore de la data livrării către client, iar după acest termen aceasta nu mai este valabilă.
 5. Reclamaţia va fi însoţită de date concrete legate de numărul comenzii, numărul facturii, numărul coletelor, modalitatea de transport, motivul reclamaţiei, cauzele presupuse a fi condus la reclamaţie, pretenţiile clientului.
 6. EUROTRADING GENERAL S.R.L. va răspunde reclamaţiei în termen de max. 5 zile de la primirea acesteia, în vederea soluţionării putând decide:
 • înlocuirea mărfii sau returnarea acesteia.
 • remedierea mărfii reclamate pe cheltuiala sa.
 • acordarea unei reduceri.
 • respingerea reclamaţiei.
 1. g) Nici o reclamaţie nu va fi luată în calcul dacă produsul a fost modificat, prelucrat sau s- a intervenit in orice fel asupra acestuia.
 2. h) Clientul nu este îndreptăţit să solicite daune interese cu privire la calitatea sau cantitatea mărfurilor achiziţionate de la EUROTRADING GENERAL S.R.L. dacă nu a respectat procedura de reclamaţie menţionată.

 

5.7. DREPTUL DE RETURNARE A MĂRFII

 1. Potrivit prevederilor legale în vigoare, „consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului”. Singurele costuri care vor cădea în sarcina consumatorului sunt „cheltuielile directe de returnare a produselor” tur/retur pentru persoanele fizice ce achiziţionează produse folosind tehnicile de comunicare la distanţă, aplicându-se definiţiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit. e.
 2. Cumpărătorul este obligat să notifice EUROTRADING GENERAL S.R.L. în legătură cu intenţia sa de a returna produsele achiziţionate, prin e-mail sau telefon ca şi mijloc de comunicare sau prin completarea unui Formular de retur existent pe site. Cumpărătorul va expedia formularul de retur şi prin poştă/curier, odată cu produsele restituite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea produselor.
 3. Cumpărătorul este obligat să notifice EUROTRADING GENERAL S.R.L. intenţia sa de a-i fi înlocuite produsele achiziţionate în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea produselor şi/sau serviciilor.
 4. Cumpărătorului care a notificat EUROTRADING GENERAL S.R.L., îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate către EUROTRADING GENERAL S.R.L. în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii produselor, în caz contrar EUROTRADING GENERAL S.R.L. considerând cererea de returnare ca fiind invalidă şi fără
 5. Produsele care nu satisfac cerinţele Cumpărătorului, vor fi reexpediate de acesta la adresa ” EUROTRADING GENERAL S.R.L., Str. Grigore Moisil, Nr. 8, Scara B, Etaj 2, Ap. 19, Oradea, județ Bihor”, pe propria cheltuială, împreună cu Formularul de retur completat. Produsele vor fi expediate cu etichetele ataşate, în ambalajul original, fără urme de deteriorare sau utilizare.
 6. Cumpărătorul poate returna produsul livrat şi în următoarele situaţii:
 • dacă acesta nu este conform cu specificaţiile de pe site.
 • dacă produsele au fost livrate greş
 • dacă produsele au mărimi eronate faţă de comanda lansată de Cumpără
 • coletele prezintă deteriorări severe.
 1. g) În cazul returnării unui produs care nu se află în aceeaşi stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte, fără urme de deteriorare sau utilizare şi cu documentele care l-au însoţit, EUROTRADING GENERAL S.R.L. va considera returul nevalid şi va fi în drept să refuze restituirea preţ
 2. h) În cazul returnării, plata contravalorii produsului se va realiza în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului, în acest cost intrând doar valoarea produselor, nu şi transportul aferent comenzii.
 3. i) În cazul în care Cumpărătorul solicită înlocuirea produsului cu unul identic, înlocuirea se va face în condiţiile şi limitele unei comenzi normale.
 4. j) În cazul în care Cumpărătorul a returnat un produs şi solicită înlocuirea iar EUROTRADING GENERAL S.R.L. nu dispune de un produs identic pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului. Înlocuirea cu un produs similar se va face fară a include contravaloarea transportului produselor achitată de către Cumpărător care nu se rambursează.
 5. k) Toate cheltuielile de returnare sunt suportate de cumpără Recomandăm păstrarea ambalajului original pentru protejarea integrității produselor.
 6. l) În cazul persoanelor juridice ne rezervăm dreptul de a accepta sau nu returul produselor.

5.8. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

 1. Persoanele care utilizează acest site acceptă în mod expres şi implicit că utilizarea site-ului se face pe propria ră EUROTRADING GENERAL S.R.L. se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, referitoare la utilizarea site-ului.
 2. EUROTRADING GENERAL S.R.L. nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conţinut indiferent de natura acestora, site-uri pentru a căror conţinut răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.
 3. EUROTRADING GENERAL S.R.L. nu oferă nici o garanţie Utilizatorilor că informaţiile conţinute de site vor împlini toate cerinţele Utilizatorilor, că serviciile informatice pe care se bazează funcţionarea site-ului vor fi neîntrerupte, la timp, sau fără erori, calitatea oricăror informaţii obţinute prin intermediul site-ului va satisface toate cerinţele Utilizatorilor, orice eroare de program va fi corectată, precum şi orice alte aspecte similare.
 4. EUROTRADING GENERAL S.R.L. nu poate fi ţinut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu, etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informaţiei prezentată sau nu pe site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conţinutului care pot conduce la orice fel pierderi.
 5. Exceptând obligaţia legală de garanţie, EUROTRADING GENERAL S.R.L. nu oferă niciun fel de garanţii suplimentare de genul că serviciul/produsul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel şi nu garantează că acest site este în mod permanent operaţional şi lipsit de orice defecte funcţionale.
 6. EUROTRADING GENERAL S.R.L. depune eforturi permanente pentru a asigura o bună funcţionare şi o maximă securitate a acestui site.
 7. Operatorii, administratorii şi/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relaţiile sau consecinţele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziţii, oferte speciale, promoţii, promovări, sau oricare alt tip de relaţie / legătură / tranzacţie / colaborare / etc. care pot apărea între Cumpărător sau Utilizator şi oricare dintre cei care îşi fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.
 8. EUROTRADING GENERAL S.R.L. nu se angajează la actualizarea informaţiilor cu o anumită frecvenţă sau periodicitate. Informaţiile pot suferi schimbări oricând şi fără aviz şi vor putea fi incorporate în modificări ale site-ului, care vor fi realizate în funcţie de posibilităţile EUROTRADING GENERAL S.R.L.
 9. Orice alt aspect cauzat de produsele sau serviciile prezentate pe site-ul www.eurotrading.ro care nu este deja tratat de nici un articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris, de către Utilizator.
 10. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine unei instanţe judecătoreşti sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, din localitatea Vânzătorului sau a proprietarului site-ului.
 11. EUROTRADING GENERAL S.R.L. rezervă dreptul de a refuza o comandă în orice moment al procedurii de comandă din mai multe motive, printre care:
 • produsul comandat nu este pe stoc sau este dificil de aprovizionat.
 • posibile majorări sau neconcordanţe de preţ.
 • identificarea unei erori în informaţiile despre produs.
 1. l) Dacă intervin cauze neprevazute la o comandă, EUROTRADING GENERAL S.R.L. va contacta cumpărătorul prin e-mail sau telefonic în vederea soluţionă
 2. m) Fiind de acord cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare a site-ului www.eurotrading.ro, Cumpărătorul îşi asumă în totalitate consecinţele ce decurg din folosirea acestuia.
 3. n) Site-ul www.eurotrading.ro este o proprietate a societăţii EUROTRADING GENERAL S.R.L.

5.9. CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În operațiunile de procesare a datelor cu caracter personal pe site-ul nostru se utilizează date cu carater personal cum ar fi: date despre clienți, date privind utilizatorii site-ului.

Procesul de prelucrare a acestor tipuri de date este supus legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal: REGULAMENTUL EUROPEAN NR. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, prin care se reglementează în mod explicit activitățile de procesare a datelor cu caracter personal, calitățile entităților juridice ce procesează date cu caracter personal, rolurile și responsabilitățile acestora.

Compania depune toate eforturile să alinieze la aceste principii toate activitățile de prelucrare de date cu caracter personal existente cât și toate noile procesări pe care aceasta intenționează să le efectueze.

Persona fizică care accesează acest site are următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la datele personale pe care le deținem
 • Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal
 • Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal
 • Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal
 • Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
 • Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal, adică posibilitatea de a ne solicita ca toate datele pe care le deținem să le transferăm altei persoane
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal
 • Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu caracter personal, adică ce categorii de date se colectează în mod automat prin accesarea site-ului nostru

Toate drepturile de mai sus sunt susținute de proceduri distincte elaborate la nivelul companiei noastre conform cerințelor stricte ale GDPR și conform termenelor limită definite în acesta.

Eurotrading are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate in prezentul document, datele personale pe care ni le furnizați.

Clientul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal: numele, adresa, codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, adresa de E-mail, numărul de telefon și alte date introduse în contul dvs. de utilizator în timpul înregistrării sau mai târziu, în timpul actualizării.

Colectarea informatiilor indicate in paragraful anterior se realizeaza numai in momentul plasarii unei comenzi. Datele receptionate sunt folosite pentru buna derulare a procesului de cumparare.

Nu facem publica si nu oferim nici unui tert, nici un fel de informatie primita de la dvs. Folosim adresa dvs. de email oferita la inregistrare pentru a va putea raspunde eventualelor intrebari privind procesul de achizitie.

5.10. DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALA

Utilizarea de către dvs. a Site-ului și a conținutului acestuia presupune acceptul ca orice materiale referitoare la conținut (orice grafică, fotografii, inclusiv toate drepturile de imagine, sunete, muzică, video, audio sau text de pe acest site), design-ul, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv software-ul nostru și toate codurile HTML conținute în acest Site sint protejate prin drepturile de autor. Tot acest conținut, inclusiv mărcile comerciale terțe și drepturile de proprietate intelectuală asociate menționate sau afișate pe acest Site, sunt protejate de proprietatea intelectuală națională și de alte legi și prevederi ale tratatului internațional. Aveți permisiunea de a utiliza conținutul numai ca fiind autorizat în mod expres de noi și/sau de licențiați terți. Orice reproducere sau redistribuire a conținutului enumerat mai sus este interzisă și poate duce la sancțiuni civile și penale. Fără a limita cele menționate anterior, copierea și utilizarea materialelor menționate mai sus către orice alt server, locație sau suport pentru publicare, reproducere sau distribuire este interzisă în mod expres. Cu toate acestea, vi se permite să faceți o copie în scopul vizualizării conținutului pentru uz personal.

5.11. TERȚI

E posibil sa includem hyperlink-uri de pe acest Site catre alte site-uri web sau resurse exploatate de alte părți decât noi, inclusiv agenții de publicitate. Mentionam ca nu am efectuat o verificare riguroasa a tuturor site-urile conectate la site-ul web; nu suntem responsabili pentru conținutul sau exactitatea oricăror pagini din afara site-ului și nici pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri sau resurse externe. Nu susținem și nu suntem responsabili, direct sau indirect, pentru practicile de confidențialitate sau pentru conținutul acestor site-uri web, inclusiv (fără limitare) orice publicitate, produse sau alte materiale sau servicii disponibile pe astfel de site-uri web sau resurse și nici pentru daune, pierderi sau infracțiuni presupuse a fi cauzate de, sau în legătură cu, utilizarea sau increderea acordata unui astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe astfel de site-uri sau resurse externe.

 1. Forța majoră

Site-ul, afiliații și în general, furnizorii de informație către site nu pot fi ținuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa șite-ului. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva, etc.

 1. Legea care guvernează acordul

Drepturile si obligatiile partilor, impuse de prezentul acord, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre solutionare in fata instantelor de judecată din România.

 1. Dispoziții finale

Termenii și condițiile sunt aplicabile in momentul accesarii acestui Site. Vă mulțumim pentru faptul că ați ales să fiți vizitatorii noștri!

EUROTRADING GENERAL S.R.L.

Cu sediul în Oradea, str. Grigore Moisil, nr. 8, Oradea, județul Bihor, Romania, cod postal 410602.

Număr de înregistrare J05/893/2018,

CIF RO39202790

Email: office@eurotrading.ro